Home ข้อคิดดีๆ 6 สัญญานเตือน ของแพง ค่าแรงไม่ขึ้น รายได้โตไม่ทันค่าครองชีพ

6 สัญญานเตือน ของแพง ค่าแรงไม่ขึ้น รายได้โตไม่ทันค่าครองชีพ

6 สัญญานเตือน “ของแพง ค่าแรงไม่ขึ้น” รายได้โตไม่ทันค่าครองชีพ

สมัยนี้สร้างตัวลำบ า ก คนรุ่นใหม่ร า ยได้ไม่ทันค่าครองชีพ คนรุ่นใหม่มีความมั่งคั่งน้อยมาก

ถ้าเทียบกับ รุ่น พ่อ-แม่ หรือ แม้กระทั่งรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย ถ้าเทียบตอนอายุเท่ากัน

ด้วยปัญ ห าปัจจัยทางเศรษ ฐ กิจต่างๆ ค่ า ครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน การเข้าถึงทรัพยากร

หรือโอก า สในการสร้างตัว สร้างฐานะ เพื่อเพิ่มร า ยได้ให้เพิ่มขึ้นนั้นเป็นไปได้น้อยมาก

อีกทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ทำให้ราคาข้าวข้องแ พ งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สวนทางกับร า ยได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างช้า เรียกได้ว่า “ของแพง ค่าแรงไม่ขึ้น ร า ยได้โตไม่ทันค่าครองชีพ”

ยิ่งช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ร า ยได้ต่อครัวเรือนต่อปีนั้นแทบจะไม่เติบโตเลย ขณะที่ข้าวของแพงขึ้น

แทบจะทุกอย่าง บางอย่ า งแ พ งขึ้น 50-100% ( แพงขึ้นเท่าตัว ) เลยก็มี มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง…

6 สัญญ า น ที่บ่งชี้ว่าคนรุ่นใหม่ มีความมั่นคงน้อยลง

1. รา ยได้เติบโตได้ไม่ทันค่าครอบชีพ

ถ้าเทียบจากร า ยได้ หรือค่ า แร ง ที่ได้ในแต่ละวัน แค่ลำพังเลี้ยงปากท้องตัวคนเดียวยังลำบ า ก

ค่ าอาหาร ค่ าเดินทาง ค่ าใช้จ่ า ยประจำวันที่ต้องรับผิ ดชอบตัวเองก็หนักเอาการ ไม่ต้องพูดถึงการรับผิดชอบคนอื่นๆที่อยู่รอบตัว

2. การแต่งงานมีครอบครัวคือ “ภ า ระ”

คนรุ่นใหม่คิดว่าการแต่งงานมีครอบครัว หรือ การมีลูก คือภ า ร ะที่หนักอึ้ง การที่จะมีลูกสักคน และ

เลี้ยงดูเขาให้เติบโตขึ้นมา ในสังคมที่ดีได้นั้น จำเป็นต้องใช้ต้นทุนเยอะมาก ต่างกับคนรุ่นปู่ย่า

ที่มาสามารถเลี้ยงดูลูกๆ 4-5 คนได้ โดยไม่ลำบ า กมากนัก

3. ที่อยู่อาศัยราคาแ พ งขึ้นมาก

การมีบ้านสักหลัก รถสักคัน ที่ดินสักผืนไว้ทำกิน เป็นอะไรที่ดูเหมือนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

แค่บ้านหลังเดียว รถ 1 คัน ถ้าลำพังแค่เ งิ นเดือนจากงานประจำ ก็แทบจะต้อง ผ่ อนไปทั้งชีวิตแล้ว

ทำให้คนรุ่นใหม่แทบจะไม่มีอ สั ง หาเป็นของตัวเองเลย ต้องอาศัยเช่าอยู่

4. บางคนเข้าใจคำว่าทรัพย์สินแบบ ผิ ดๆ

เห็นบางอ ย่ างที่มีความเ สี่ ยงสูงเป็นโอก า ส เข้าไปลงทุนในสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ทำให้เ สี ยเ งิ นในส่วนที่จำเป็นไป

อีกส่วนหนึ่งคือ ใช้ชีวิตติด ห รู ใช้จ่า ย เกินตัว กิน เที่ยว ต่างประเทศแล้วอัพรูปลงโซเชียลเป็นว่าเล่น

ทำให้เสี ยเ งิ นไปกับสิ่งจำเป็นโดยไม่รู้ตัว

5. ไม่ต้องพูดถึงเรื่องล ง ทุนต่อยอด

ด้วยเหตุผล 4 ข้อที่กล่าวมา แค่การดำ ร ง ชีพอยู่ด้วยคุณภาพชีวิตระดับปลานกลางก็ลำ บ ากแทบจะแ ย่แล้ว

ไม่ต้องพูดถึงเ งิ นที่จะไปลงทุนต่อยอดสร้า ง อนาคตหรอก คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จึงเหมือนได้แต่ทำงานไปวันๆ แทบมองไม่เห็นอนาคตเลย

6. ท้ายที่สุดแล้ว.. สิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมาทำให้เกิดความเห ลื่ อ มล้ํามากขึ้น

เมื่อไม่มีเ งิ นมาลงทุนต่อยอดสร้างอนาคต จึงทำให้มีช่องว่างเพิ่มสูงขึ้นระหว่าง ผู้มีร า ยได้น้อย ชนชั้นกลาง

และ กลุ่มนายทุน และ นับวันช่องว่างนี้ยิ่งมี แต่จะห่างมากขึ้นไปเรื่อยๆ อย่ างเห็นได้ชัด

 

ขอขอบคุณที่มา

Load More Related Articles
Load More By tour-takja.com
Load More In ข้อคิดดีๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

คน 5 แบบที่คุณควรลืมออกไปจากชีวิต ก่อนที่ความทุกข์จะมาเยือน

คน 5 แบบที่คุณควร “ลืมออกไปจากชีวิต” ก่อนที … …