Home ข้อคิดดีๆ 10 เหตุผล ทำไมเด็กรุ่นใหม่ทำงานได้ไม่นานถึง..ลาออก จริงหรือไม่?

10 เหตุผล ทำไมเด็กรุ่นใหม่ทำงานได้ไม่นานถึง..ลาออก จริงหรือไม่?

10 เหตุผล ทำไมเด็กรุ่นใหม่ทำงานได้ไม่นานถึง “ลาออก” จริงหรือไม่?

1. “แค่มีงานทำ” ไม่ใช่ความมั่นคง ในชีวิตเสมอไป

เด็กรุ่นใหม่ เขาโตมาในยุค ของเทคโนโลยี ที่ทุกอย่างสะดวก และรวดเร็วไปหมด

ดังนั้น จึงเป็นคนไม่ชอบรอ พวกเขาจะมองว่า ต้องทำยังไงถึงจะทำเงินได้เร็วที่สุด  ต้องหารายได้

จากทางไหน เพื่อมาซื้อความสะดวกสบาย ให้ชีวิตได้มากที่สุด เพราะไม่ได้คิดว่า…การลาออก คือ ความล้ ม เ หลวในชีวิต

2. งานที่คิดไว้ ไม่เหมือนกับงานที่ได้ทำจริง

หน้าที่ความรับผิดชอบ เงินเดือน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ  แต่เมื่อเข้ามาทำงานจริงแล้ว กลับพบว่า…

มันคือหนั ง คนละม้ ว น บอกหน้าที่ ความรับผิดชอบเท่านี้ แต่พอทำจริงงานที่ไหน ไม่รู้เพิ่มมาเต็มไปหมด

เงินเดือนที่เคยขอไว้ ก็ไม่สัมพันธ์ กับหน้าที่ที่ต้องทำ ถ้าเจอบริษัทแบบนี้พวกเขาก็เลือกที่จะไปดีกว่า

3. เชื่อว่า ถ้ามีความสามารถ ก็มีทางเลือก

เด็กสมัยนี้มีความสามารถมากมาย บางคนมีศัก ย ภ าพสูงมากจนมั่นใจว่า.. ตัวเองมีความสามารถมากพอ

มีทางเลือกมากมาย ที่รออยู่ข้างหน้า ดังนั้น ถ้าเจอหนทาง และแนวทางที่ดีกว่า เขาก็ต้องเลือกทางที่ดีกว่า

เป็นธรรมดา เพราะพวกเขาคิดว่า การค้นหางานที่ใช่ไปเรื่อยๆ น่าจะดีกว่าทนอยู่กับงานที่ไม่ใช่ไปจนแก่

4. การทำงานอยู่ที่เดิมนานๆ เงินเดือนขึ้นไม่เท่าเปลี่ยนงาน

เด็กรุ่นใหม่มีการเปลี่ยนงานมากกว่าคนรุ่นก่อนๆ มาก เขาจะอยู่ต่อก็ต่อเมื่อบริษัทให้ค่ า จ้างคุ้มค่า

กับงานที่ทำ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม ที่เงินเดือนไม่สมเห ตุสมผล พวกเขาก็พร้อมออก ถ้าได้รับข้อเสนอ

จากที่ใหม่ที่ดีกว่า อีกทั้งการปรับขึ้นของเงินเดือน ตามมาตรฐานของบริษัท เพิ่มขึ้นไม่เยอะเท่า

การย้ายงาน พวกเขามองเงินเดือนเท่ากับความสามารถ คนเก่งก็ต้องได้ค่าตอบแทนที่คุ้มค่า

กับความสามารถถึงจะถูก

5. มีงานอื่นที่สร้างเ งิ น ได้ไม่น้อยกว่า “งานประจำ”

ส่วนใหญ่พวกเขา จะไม่ค่อยแคร์ว่า ต้องทำงานที่มีหน้ามีตาในสังคม ตำแหน่งหน้าที่สูงๆ

พวกเขามองว่า ไม่ว่าจะทำงานอะไร ถ้าสุดท้ายแล้ว ผ ล ลั พ ธ์ มันทำเงิ นได้ไม่ต่างกัน

ก็ถือว่าประสบความสำเร็จได้ สมัยนี้มีช่องทางการทำเ งิ นที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

การทำงาน F r e e l a nce ทำธุรกิจส่วนตัว รวมถึงการเล่นหุ้ น หรือ การเท ร ด สกุ ล

เ งิ น ดิ จิ ทั ลที่ทำได้ผ่านแอปฯ มือถือ ก็สามารถสร้างเ งิ นได้จำนวนมาก แถมทำได้ไม่ย า กเลย

6. คนอื่นไม่รับฟัง เพราะคิดว่าพวกเขาเป็นแค่เด็ก

บางองค์กรยังยึ ด ติ ดกับความคิดในแบบเดิมๆ ว่าคนรุ่นใหม่ยังไม่โตพอ ทำให้บ่อยครั้งหัวหน้างาน

เลือกที่จะไม่รับฟังความคิดเห็น หรือ ข้อเสนอแนะของเด็กรุ่นใหม่ พวกเขามีความเป็นตัวของตัวเองสูง

อย า กทำงานในแบบที่ ตัวเองต้องการ อยากเสนอไอเดีย อยากโ ต้แ ย้ งในสิ่งที่ไม่เห็นด้วย

แต่เมื่อความเห็นของถูกปล่ อ ย ผ่ านหรือถูกห้ าม พวกเขาจึงไม่ได้ พิสูจน์ในสิ่งที่ตัวเองต้องการทำ

เมื่อนานไปจึงกลายเป็นความรู้สึกผิ ดหวัง ท้อแท้ และตามมาด้วยการลาออกในที่สุด

7. ผู้ใหญ่บางคนชอบเอาเปรี ย บ เพียงเพราะตัวเองอยู่มาก่อน

เด็กรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยถูกเอารั ด เอาเปรี ย บ เพราะตัวเองอายุน้อย ไม่ว่าจะเป็นถูกหัวหน้า

โย น งานมาให้แต่ไม่เคยสอนว่า..ต้องทำยังไง เจอระบบอาวุโสที่เกินกว่าเห ตุ มีการแบ่งพร ร ค

แบ่งพว ก และระบบเหล่านี้ จะทำให้อ ง ค์พัฒนาได้ยาก พวกเขาจะให้ความสำคัญกับ

ความเท่าเทียมและความยุติธรรม ถ้าเจออะไรที่ไม่เป็นไปตามความเชื่อของเขา

พวกเขาก็ไม่ลังเลเลยที่จะลาออก

8. อยู่ทำไม ถ้าไม่ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เลย

เด็กรุ่นใหม่เชื่อว่า…เขาจำเป็นต้อง พัฒนาความรู้ และทักษะใหม่ๆ อยู่เสมอ

จึงไม่แปลกที่จะมองหา บริษัทที่มีสวัสดิการ การเท รนนิ่งต่างๆ หรือมีสื่ อ

การเรียนออนไลน์ให้กับพนักงาน รวมทั้งการทำงาน ในบริษัทก็ต้องทำให้เขา

รู้สึกว่าได้เรียนรู้ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

9. ต้องการการสนั บ ส นุนในเรื่อง Technology

เด็กรุ่นใหม่โตมากับเทคโนโลยี แต่ถ้าพวกเขา ต้องมาทำงานกับบริษัทที่ไม่ให้

ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยี พวกเขาจะรู้สึกว่า ตัวเองใช้ชีวิตได้ยากขึ้น ขั ดใจว่า

ทำไมไม่ทำแบบนั้น ทั้งที่เทคโนโลยีจะช่วยให้การทำงานทั้งง่ายและเร็วขึ้นอีกเยอะ

เพราะเด็กรุ่นใหม่มองว่าเทคโนโลยี หรืออุป ก รณ์การทำงานที่ทันสมัยทำให้งานเสร็จได้เร็วขึ้น

และก็อาจทำให้ได้ผ ลลั พ ธ์ที่ดีกว่าในบางงาน

10.เปลี่ยนเพื่อ Wo r k – Li f e B a l a nce ที่ดีขึ้น

ส่วนใหญ่ต้องการ สวัสดิการที่เกี่ย ว ข้อ งกับสุขภาพจิ ต เพราะพวกเขาให้ความสำคัญ

กับสุขภาพจิ ต มาก ดังนั้นถ้าต้องทำงาน กับบริษัทที่เคร่ ง ครั ดใน ก ฎระเบียบมาก

วันๆ ให้ก้มหน้าก้มตาทำแต่งาน โดยไม่ใส่ใจสุขภาพจิ ต ของพนักงาน เขาจะรู้สึกว่า

ชีวิตการทำงานทำให้ พวกเขาเครี ย ดเกินไป และมันกำลัง ล้ำ เ ส้ นชีวิตของพวกเขา

พวกเขาเป็นประเภท ไม่ชอบการถูกสั่ง หรือถูกบั ง คั บมากๆ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้อง

ทำงานกับบริษัท ที่เคร่งครัดแบบขยับตัวไม่ได้ หรืองานที่เครี ย ดจนสุขภาพจิ ต เสี ย

พวกเขาก็ไม่ไหวขอบายเหมือนกัน

 

แหล่งที่มา pantip

Load More Related Articles
Load More By tour-takja.com
Load More In ข้อคิดดีๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

คน 5 แบบที่คุณควรลืมออกไปจากชีวิต ก่อนที่ความทุกข์จะมาเยือน

คน 5 แบบที่คุณควร “ลืมออกไปจากชีวิต” ก่อนที … …